agrowy
Baş Editör

Mikrobiyal Gübre Nedir?

3 Dakikalık Okuma
11 Ağustos 2020 Salı
Bitki Besleme
Toprak içindeki temsili mikroorganizma.
Özet
Mikrobiyal gübreler, bitkilerin besin alımını arttırmasına ilave olarak, toprağı korur ve kirliliğe neden olmaz.
0
Paylaş

Genetiği değiştirilmiş yada doğal olarak elde edilmiş fungus veya bakteriler gibi mikro organizmaların, kombinasyonu yada özel besi ortamlarında solüsyonlarda hazırlanıp üreticiye sunulmuş olan organizma kültürlerine mikrobiyal gübre denilir.

Mikroorganizmalar, bitkilerin besin alımını arttırmak ve toprağın biyolojik çeşitliliğini geri kazanmak için kullanılır. Mikrobiyal gübreler bitkilerin sağlıklı bir ortamda büyümesine izin verir, hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.

Uygun bir tarım arazisinden alınan 1 küp şeker büyüklüğündeki toprakta, yaklaşık 90 milyon bakteri, 4 milyon aktinomiset, 200 bin fungus, 30 bin alg, 5 bin protoza , 30 bin nematod, 1 den az solucan olması gerekir. Bitki kök bölgesinde yoğun olarak bulunan bu bakterilere “bitki gelişimin teşvik eden bakteriler” denilir.

Doğal şartlarda bir bitkinin sağlıklı gelişimi için var olan tüm element ve mikro organizmalar toprak içerisinde mevcuttur. Fakat üretim yapılan topraklarda yoğun olarak kullanılan kimyasal gübreler ve ilaçlar, zaman içinde  toprak içinde bulunan zararlı organizmaları öldürürken , bitkinin gelişimi için ihtiyaç duyduğu doğal ve faydalı olan organizmalarıda öldürmektedir.

Böyle topraklarda bitkinin doğal gelişimi için gerekli olan mikro organizmalar; mikrobiyal gübrelerle takviye edilir.

Mikrobiyal gübreler içinde tamamen faydalı organizmalar bulunur ve toprağın florasını bozmazlar.

Bu gübreler uzun süreli etkileri olan gübrelerdir. Yani toprağa yada yaprağa uyguladığınız zaman organizmalar uzun süre yaşar ve yok olup gitmez; sıcak veya soğuk etkisinde ölmezler.

Çevreye ve yer altı sularına zararı olmayan bu gübreler, ekolojik dengeyi korur ve aynı zamanda organik tarımda da kullanılabilir.

Mikrobiyal gübreler ile ilgili olarak günümüzdeki en büyük sorun, bu tür ürünlerdeki düşük kalitedir ve buda güven eksikliğine neden olarak ticarileşmeyi zorlaştırmaktadır.

Bu tarz ürünlerin tercihinde her zaman için güvenilir markalar tercih edilmelidir.

Mikrobiyal gübre görseli.
Mikrobiyal gübre görseli.

Mikrobiyal Gübre Ne İşe Yarar?

Mikroorganizmalar, bitkilerin besin alımını arttırmak ve toprağın biyolojik çeşitliliğini geri kazanmak için kullanılır. Mikrobiyal gübreler bitkilerin sağlıklı bir ortamda büyümesine izin verir, hiçbir şekilde kirliliğe neden olmaz.

Mikrobiyal gübreler, sebze ve meyvelerde kök oluşumunu teşvik etmesine bağlı, ciddi verim artışı sağlamasının yanında meyve iriliği ve renk kalitesinide arttırır. Çeşitli stres faktörlerine karşı bitkinin direncini arttırırken, azotu fikse etme, hormon üretme, fosfat çözme gibi mekanizmaları kullanarak bitkilerde büyümeyi teşvik eder ve bitkilerde sistematik dayanıklılık mekanizmasını harekete geçirerek, hastalık ve zararlıları kontrol eder.

Toprak içerisinde bitkiler için gerekli olan çok sayıda makro ve mikro besin elementleri bulunmaktadır. Ancak bu besin maddelerinin bir kısmı bitkilerin direk ulaşabileceği formda iken, bir kısmı ise topraktaki canlı organizmalar sayesinde bitkilerin alabileceği forma dönmektedir.

Tarımsal alanlarda yoğun olarak kullanılan kimyasal gübre ve ilaçlar sebebiyle; toprakta aşırı biriken toksitler, bu faydalı organizmaların ölmesine sebep olmakta ve bitkilerin bu doğal besin elementlerine ulaşmasını imkansız hale getirmektedir.

İlgili Ürünler

Mikrobiyal gübrelerle, bu faydalı organizmalar tekrar bitkiyle buluşmaktadır.

Toprakta serbest olarak azot tespit eden azoto bakteriler, toprak havasında gaz halinde bulunan azotu;  bitkinin ve bitki kökünün gelişmesi için çözünebilir azotlu bileşikler haline dönüştürürler. Mikrobiyal gübreler içinde bulunan mikroorganizmalarla , toprak verimliliğini arttıran ve bitki gelişimine katkı sağlayan azot, sağlıklı bir şekilde bitki bünyesine alımı sağlanır.  

Toprakta bulunan ve bitki için son derece faydalı olan fosfor elementinin, bitkinin alabileceği forma dönüşmesi için, toprak içinde parçalanmış olarak bulunması gerekir. Mikrobiyal gübreler içinde bulunan organizmalarla, toprak içinde bulunan fosfor parçalanarak bitkinin faydalanabileceği forma dönmektedir.

Mikrobiyal gübreler bitkiden yüksek verim alma yanında; toprak kaynaklı hastalıkları kontrol etmek, toprak sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek gibi faydaları da vardır.

Çevreye ve yer altı sularına zararı olmayan bu gübreler, ekolojik dengeyi korumanın yanında, toprağın ph dengesini regüle eder.

Patates tarlası.
Patates tarlası.

Mikrobiyal Gübre Nasıl Uygulanır?

Mikrobiyal gübreler; toprağa, tohuma ve köke aşılama olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanır.

Toprağa Aşılama

Mikrobiyal gübreyi temsil eden mikroorganizmalar, saf kültür toprak yada kil ile belirli oranda karıştırılarak toprağa ilave edilir.

Tohuma Aşılama

Biyolojik gübre olarak hazırlanan bakteri belirli oranda steril su ve sakkaroz çözeltisiyle karıştırılarak çözelti haline getirilir. Çözeltinin uygulandığı bu tohumlar, sonrasında havada kurutularak mibzer yada diğer aletlerle tarlaya ekilir. Sakkarozun buradaki görevi, çözeltinin tohum yüzeyine yapışmasını sağlamaktır.

Köke Aşılama

Bu model saksı yada sera üreticiliğinde kullanılır. Daha önce saf olarak üretilmiş ve steril su ile karıştırılarak saf kültür bakteri veya mantar çözeltisi haline getirilmiş çözelti bir plastik leğene konulur. Sonrasında yastıklarından alınan fideler bu biyolojik gübre çözeltisine iyice daldırılır ve toprağa ekilir.

Temsili gübre uygulama.
Temsili gübre uygulama.

Mikrobiyal Gübreler Ne Zaman Kullanılır?

Bitki toprakla buluştuğu an, toprak içinde bulunan mikro organizmaları ihtiyaç duyar. Mikrobiyal gübrelerde işte tam bu dönem yani ekim döneminde uygulanır. Bu dönemde uygulanan mikrobiyal gübre ile bitki hemen çalışmaya başlar, kök yapısı gelişir, çiçeklenme erken başlar ve yararlı mikro organizmaları kök bölgesinde bulundurduğumuz içinde zararlı organizmalar gelmez yada gelsede bitkiye bir şey yapamaz.

Hasad zamanı.
Hasad zamanı.
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.