agrowy
Baş Editör

Hibrit Tohum Sağlığa Zararlı mı?

3 Dakikalık Okuma
6 Nisan 2020 Pazartesi
Tohum, Fide, Fidan
hibrit tohum sağlığa zararlı mıdır?
Özet
Hibrit tohumla, GDO’lu ürün ülkemizde her zaman bir birine karıştırılan bir konudur.
0
Paylaş

Hibrit tohumla, GDO’lu ürün ülkemizde her zaman bir birine karıştırılan bir konudur. Ortada bu kadar bilgi kirliliği olmasına karşın; maalesef konuyla ilgili yetkin bir veya bir kaç kişi halkı şu ana kadar haber mecralarında ya da tartışma programlarında yeterli düzeyde bilgilendirememiştir.

Bu konudaki bilgilendirmeyi bugüne kadar farklı isim ve ünvanlarda, Türkiye’de yapılan modern tarım ve bu tarıma girdi sağlayan tesislerden haberdar olmayan doktor veya kendine beslenme uzmanı denilen kişiler yapmış ve şu ana kadar halkımız hep yanlış bilgilendirilmiştir.

5977 sayılı biyogüvenlik kanuna göre, Türkiye’ye GDO’lu (Genetiği değiştirilmiş organizma ) tohum sokmak, bu tohumlardan üretim yapmak, bu tohumların satışını yapmak veya aracılık etmek suçtur. Bu suçun cezası 5 ila 12 yıl arası hapistir.

Bu yasa ve ülkemizde yapılan etik tarımdan dolayı, Türkiye’de GDO’lu tohum ya da bu tohumlardan üretilmiş, tarımsal bir gıda yoktur.

Ayrıca dünya üzerinde şu ana kadar GDO’lu ürünlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren bir araştırma ya da sonuçta bulunmamaktadır. Bu GDO’lu ürünlerin masumiyetini göstermediği gibi, haklılığını da göstermez.

Hibrit tohum ile GDO arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Hibrit tohum aynı türden iki farklı çeşidin; anne ve baba hatlarının tozlarının çaprazlanmaları sonucunda elde edilen melez tohumdur.

Daha açık anlatmak gerekirse; beyaz renkli bir insan ile zenci bir insandan doğan çocuk melezdir, yani hibrittir. Bu çocuk ne kadar sağlıklı ise; bitkilerin anne ve baba hatlarından elde edilen hibrit tohumlar da o kadar sağlıklı ve zararsızdır.

Melez ve Hibrit Tohum Ne Demek?

Bir önceki yazımızda hibrit tohumun ne olduğuna değinmiştik. Burada da kısaca açıklayalım.

İlgili içerik: Hibrit Tohum Nedir?

Bir tohumun hibrit olabilmesi için öncelikle ticari olması ve piyasada geçerli bir talebinin olması gerekmektedir. Daha önceden de verdiğimiz örnekten yola çıkacak olursak, lezzetli ama raf ömrü olmayan bir domates ile lezzetsiz fakat raf ömrü uzun olan bir domatesin melezlemesi sonunda hibrit tohum elde edilmesini hatırlayalım.

Baba hat olan lezzetli domates ile anne hat olan raf ömrü uzun domatesin tozlaşmasıyla elde edilen meyveden çıkan tohumlar hibrit tohum gibi adlandırılsa da, aslında melez tohumdur. Çünkü bir tohumun hibrit olması için ticari olarak değerli olması gerekir.

Bunu şöyle örnekleyelim. Lezzetli domates ile raf ömrü uzun domatesin melezlemesi sonrasında, domates meyvesinin içinde çıkan tohumlar ekildiğinde, bir kısmı sert, bir kısmı yumuşak, bir kısmı lezzetli ve  bir kısmıda lezzetsiz domates meyveleri topraktan çıkacaktır. Piyasanın istediği ve beklediği; sert ve lezzetli domates olmasına karşı tüm tarladan dört farklı domates çıkacaktır. Bu ticari bir hasat değildir. Bunun ticari olması için, ekilen tüm tohumlardan aynı tip ve tür domateslerin çıkması gerekir.

İlgili Ürünler

Bu sebeple yapılan bu melezleme sonrasında anne ve baba hatlar saflaştırma denilen ve yaklaşık 5-6 yıl kadar süren bir işleme tabi tutulur. Bu işlem sonunda elde edilen saf anne ve baba hatlardan elde edilen tohumlar hibrit tohum olup, piyasada geçerliliği olan ve ticari değer taşıyan tohumlardır. Bu tohumların ekiminden aynı tip ve türde domatesler çıkar.

İşte melez ve hibrit tohum arasındaki fark budur.

Hibrit tohumlardan üretilen yeni çeşitler.
Hibrit tohumlardan üretilen yeni çeşitler.

Hibrit Tohum İle GDO’lu Tohum Arasındaki Fark Nedir?

GDO kısaltmasıyla bildiğimiz bu üç harfin açılımı, genetiği değiştirilmiş organizmadır. GDO’lu tohumlar, tamamen laboratuvar ortamlarında biyolojik süreçler sonucu ortaya çıkan yapay tohumlardır.

Bu tohumlar zirai anlamda zararlılara, hayvanlara ve mevsimsel etkilere dayanıklı olup, barındırdıkları kimyasallar nedeniyle ürünlerinin raf ömürleri uzun ve normal şartlarda bir tohumdan alınması gerekenden çok daha fazla ürün verme özelliklerine sahiplerdir. Meyvelerinden alınan tohumlar tekrar ekildiğinde, ürün çıkmaz. Ekildikleri toprakların yapılarını uzun vadede değiştirip, verimsiz hale gelmesine neden olurlar.

Şu ana kadar resmi olarak, GDO’lu ürünlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren bir araştırma ya da sonuç henüz yayınlanmamıştır. Bu GDO’lu ürünlerin masumiyetini göstermediği gibi, haklılığınıda gösteren bir durum değildir.

Daha önceden de bahsettiğimiz gibi; aynı bitkinin iki farklı çeşidinin çaprazlanması sonucu elde edilen tohuma melez tohum denilir. Elde edilen bu melez tohumlardan, uzun yıllar süren saflaştırma çalışmaları sonucunda saf anne ve baba hatlar elde edilir. Saf anne ve baba hatların melezlerinden elde edilen tohumlara hibrit tohum denilir.

Hibrit tohumlar, GDO’lu tohumlar gibi bir laboratuvar ortamında elde edilmemektedir.

Bitkilerin tozlaşmalarından elde edilen bu tohum çeşitlerinin deneme çalışmaları genelde sera ortamında yapılır. İçlerinde bir kimyasal barındırmadıkları için uygulandıkları topraklara zarar vermez ve ekolojik dengeyi korur. Meyvelerinden elde edilen tohumlar tekrar ekildiğinde, aynı tip ve şekil olmasada geldikleri anne ve babanın genetik karakterlerinden oluşan farklı tip ve türde ürünler çıkar.

Temsili GDO'lu bir ürün resmi.
Temsili GDO'lu bir ürün resmi.
Kaynaklar
Bu içerik için kaynak belirtilmemiş.