Doktor Tarsa Tarım logo
Doktor Tarsa Tarım
Türkiye, Antalya

Doğada ve Tarımda Ateş

2 Dakikalık Okuma
10 Ağustos 2021 Salı
Şirket Haberleri
Dr Tarsa
Özet
İnsanlığın geleceği doğaya hükmetmekle değil, doğa ile birlikte yaşamayı öğrendikçe var olacaktır.
0
Paylaş

Bütün yaşayan sistemler 4 temel element olan karbon, oksijen, azot ve hidrojenden meydana gelse de organik yapının cinsine göre sahip olduğu elementler farklılık gösterebilmektedir. Söz konusu bitkisel yetiştiricilik olduğunda azot, fosfor ve potasyum besleme amacıyla daha yoğun kullanılmasına rağmen kalsiyum, magnezyum, kükürt, demir, mangan, çinko, bakır, bor ve molibden birer organik yapı olan bitkileri sağlıklı ve verimli tutmak için kullandığımız temel besin kaynaklarıdır.

Tabi ki söz konusu karmaşık yapıları olan bitkiler veya hayvanlar olduğunda, çevre ile etkileşimlerini göz ardı etmek imkânsız olduğu gibi, bu etkileşimleri hesaba katmadan yapılacak olan besleme uygulamaları kısa dönemde etkili gözükse de uzun dönemde olumsuz sonuçlar ortaya koymaktadır.Tarım da ateşin kullanılması da bu duruma verilebilecek güzel bir örnektir. Doğal nedenler olan meteorlar, volkanik patlamalar veya çoğunlukla yıldırım kaynaklı oluşup yanan organik yapılardan arda kalan küller, içeriğindeki besleyici inorganik elementler aracılığı ile doğaya yeniden bir kazanım olabilse bile ateşin zarar verdiği ekosistem doğanın sürdürülebilirliği konusunda faydadan çok zarara neden olmaktadır.

Bu günlerde gündemimizin önemli bir parçası olan yangınlar ve ateşin doğaya etkisini ele almamızdaki neden toplumda duyduğumuz farklı yorumları değerlendirme hissiyattır. Belki de anız yakmak olarak bildiğimiz ve hala uygulaması devam eden tarımda ateşin kullanımı, geçmişte doğayı taklit edip öğrenen insan tarafından bu amaçla uygulanmaya başlamıştır.

Anız yakımı
Anız yakımı

Gerek zirai yetiştiricilik, gerek evlerimizin balkonunda ilgilendiğimiz bitkiler, gerekse ülkelerin hazinesi sayılabilecek ormanlarımız olsun her biri bilinçli olarak değerlendirildiğinde insanların hayat kalitesini artıran yapılardır ve bizlere, yani insanlığa, hizmet etmektedir. Giderek küresel ısınmadan daha çok bahsetmeye başladığımız bu günlerde bilinçli veya bilinçsiz olarak çevremize ormanlara veya tarım alanlarına verilen zararlar belki bizlerin değil fakat geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz en büyük zarar olmaktadır.

İlgili Ürünler

Her konuda olduğu gibi bu konuda da alınabilecek en önemli tedbirlerden bir tanesi eğitimdir. Asırlardır süregelen anız yakma gibi eski uygulamalar, böcek ve yabancı ot mücadelesi bakımından en ucuz uygulama olması nedeniyle hala gözlemlenmekte ve doğa için risk oluşturmaktadır. Buna rağmen bilinçli üreticiler tarafından anız yakmanın toprağın doğal dengesini ve mikro canlı yapısını öldürdüğünün bilinmesi sayesinde geleceğe ümitle bakabiliyoruz.

Belki de ormanların korunması, kullanılması ve çevre bilinci de okullarda müfredata dâhil edilmeli, bu bilinç gençlerden başlayarak tüm halka kazandırılmalı ve içimizin, geleceğimizin yanmasına neden olan bu orman yangınlarına karşı tedbir alınmalı ve hepimiz geleceğe ümitle bakabilen bireyler haline gelebilmeliyiz.

Unutmayalım ki küresel ısınmaya karşı geliştirilmeye çalışılan, milyonlarca dolar yatırım alan karbon yakalama tekniklerini, ağaçlar güneşin enerjisi ile bedava ve en verimli şekilde yüzyıllardır yapmaktadır.

İnsanlığın geleceği doğaya hükmetmekle değil, doğa ile birlikte yaşamayı öğrendikçe var olacaktır.

Gökhan AYNALI
Ziraat Mühendisi
Doktor Tarsa Şirketler Grubu

Kaynaklar

Gökhan AYNALI