Bioglobal logo
Bioglobal
Türkiye, Antalya

Bitki Sağlığında Biyolojik Azot Fiksasyonunun Avantajları

2 Dakikalık Okuma
6 Mayıs 2021 Perşembe
Şirket Haberleri
Azot
Özet
Bitkiler tüm yaşamı süresince ve özellikle gelişim süreçleri boyunca, besin maddeleri içinde en çok azota ihtiyaç duyar.
0
Paylaş

Amino asit, protein, nükleik asit, ATP (enerji), klorofil gibi bitki için hayati önemi olan azotlu moleküllerin doğada oluşabilmesi için, Azotobacterler spp. gibi çeşitli mikroorganizmaların görev aldığı büyük bir azot devri şarttır.

Ekosistemde gerçekleşen en önemli olay, havanın gaz halindeki azotunu kullanarak kombine azot haline dönüştürebilen organizmalardır.

Bu organizmalardan Azotobacterler spp. havanın serbest azotunu azot fiksasyonu ile organik azota ve nitratlara dönüştürürler. Azotobacter spp. türlerine ait mikroorganizmalar serbest yaşayarak herhangi bir bitki ile simbiyotik (ortak) bağ içermeden havanın gaz haldeki azotunu hücreleriyle fikse edip besin olarak kullanılır duruma getirirler. Böylece yapay yoldan elde edilen azot yerine doğal yollardan bitkiler için gerekli besin sağlanmış olur. Ayrıca azotobacter türleri salgıladıkları ; metabolitler, vitaminler, bitki gelişim düzenleyici maddeler ile bitkiyi birçok hastalığa karşı korurken, bitkide istenen belirgin bir verim ve kalite artışını da sağlarlar.

Azotobacter etki şeması
Azotobacter etki şeması

Vitormone Plus İçeriği

Vitormone Plus bünyesinde, dormant formda (cystsform) serbest halde bulunan 1X10 cfu/g oranında Azotobacter spp. mikroorganizmaları içermektedir. Uygulamadan sonra, 6 saat içinde çimlenmeye başlayarak Cystsformdan hücre formuna dönüşür. 3-4 gün içerisinde de hücre formu şeklinde tüm yaprak yüzeyine yayılır ve yapraktaki zengin ortamlada birleşerek, aktif bakteri formunda çalışmaya başlar.

Yaprak bünyesindeki solunumdan gelen karbonu (C) ve havada bulunan serbest haldeki azotu (N) bitkinin kullanabileceği azot (N) haline getirerek doğal yolla yapraktan beslenmesine olanak verir. Ayrıca aynı bakteriler  bitki için çok faydalı, gerekli olan bitki büyüme düzenleyicileri (Vit. B1, Vit. B2-Riboflavin, Vit. B6-Pyridoxine, Vit.B12-Cyancobalamine, Vit. E, Vit. C, Solic asit, Biyotin, Nicotinic asit ve Pantothenic asitler, Giberellic asit, Sitokinin, Oksin, IAA ) ve doğal antifungal içerikli bitkiyi gelişimi sırasında hastalıktan koruyan metabolitler salgılayarak bitkinin büyüme ve gelişme dengesini sağlar.

Havadan Azotu, yapraktan da solunum sırasında stomalardan çıkan CO  içindeki C’ u besin kaynağı olarak kullanıp bitkiyi besleyen doğal bir mikroorganizma içeren organik sertifikalı mikrobiyal gübredir.

Vitormone Plus ın Sağladığı Yararlar

 • Havanın serbest azotunu yapraklara fikse ederek doğal yöntemlerle ekonomik bir gübreleme imkanı sağlar.
 • Havanın serbest azotunu yapraklara fikse ederek doğal yöntemlerle ekonomik bir gübreleme imkanı sağlar.
 • Bitki bünyesindeki doğal enzim,vitamin ve bitki gelişim düzenleyicilerini harekete geçirir.
 • Hormonal dengesizlikten kaynaklanan çiçek ve meyve dökülmesini azaltır verim ve kalite artışı sağlar.
 • Meyve şeker içeriğini (lezzetini) arttırır ve meyvenin depolama ömrünü olumlu yönde etkiler.
 • İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zararı olmayan, organik tarımda da kullanılabilen tamamen doğal, ekolojik dengeyi bozmayan ve kalıntı problemi olmayan bir üründür.
Vitormone uygulaması yapılmış meyve ağacındaki çiçeklenme
Vitormone uygulaması yapılmış meyve ağacındaki çiçeklenme

Vitormone Plus Uygulama Dozajları

Genel olarak tüm bitki gruplarında;

İlgili Ürünler

 • Bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde (vegetatif dönem),
 • Çiçeklenme döneminde
 • Meyve tutumu ve  gelişme dönemlerinde olmak üzere üç farklı dönemde;

Hacim ilaçlamalarında: 100 ml/100 lt. su dozajında yapraktan ,

Alan ilaçlamalarında: 50-100 ml/da dozunda yine yapraktan uygulanmalıdır.

Uygulama ve Kullanımda Dikkat Edilecek Hususlar

Daha etkili sonuç için aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat edilmelidir;

 • Uygulamadan önce ambalaj açılmadan iyice çalkalanmalıdır.
 • Uygulama sıcak ULV (termal fogy) aletleriyle yapılmamalıdır.
 • Uygulamalar güneş battıktan sonra ve akşamüzeri yapılmalıdır.
 • Uygulamaların ardından yapraktan kimyasal fungusit (özellikle bakır) uygulaması 7-10 gün sonra yapılmalıdır.
 • Noniyonik olan iyi bir yayıcı yapıştırıcı ile kullanılması etkinliğini arttırır.
 • Aminoasit,bitki gelişim düzenleyicileri veya organik madde içeriği yüksek yaprak gübreleri ile kombine edilirse etkinlik daha da artar.
Vitormone uygulaması yapılmış kiraz
Vitormone uygulaması yapılmış kiraz
Kaynaklar

Bioglobal